دکتر رامین شریفان پزشک و متخصص بیماری های داخلی و گوارش در شهر مشهد - اندوسکوپی و کولونوسکوپی دستگاه گوارش - اسپیومتری - FNA غده تیروئید -
 مدرس دیابت - کلینیک چکاب - مدرس دیابت

دکتر رامین شریفان

متخصص بیماری های داخلی و گوارش

دارای بورد تخصصی بیماری های داخلی

عضو هیات علمی دانشگاه

عضو اصلی ICPM دوسلدورف


						دکتر رامین شریفان پزشک و متخصص بیماری های داخلی و گوارش در شهر مشهد - اندوسکوپی و کولونوسکوپی دستگاه گوارش - اسپیومتری - FNA غده تیروئید -
 مدرس دیابت - کلینیک چکاب - مدرس دیابت

فعالیت ها:

اندوسکوپی و کولونوسکوپی دستگاه گوارش , اسپیومتری , FNA غده تیروئید , مدرس دیابت , کلینیک چکاب و غیره

اطلاعات بیشتر

دکتر رامین شریفان پزشک و متخصص بیماری های داخلی و گوارش در شهر مشهد - اندوسکوپی و کولونوسکوپی دستگاه گوارش - اسپیومتری - FNA غده تیروئید -   مدرس دیابت - کلینیک چکاب - مدرس دیابت

فعالیت های اجرایی

ریاست اورژانس بیمارستان هفده شهریور از سال 1376 تا 1381

پزشک داخلی بیمارستان هفده شهریور از سال 1385 تاکنون

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از سال 1385 تاکنون

چه زمانی باید به دکتر متخصص بیماری های داخلی مراجعه کنیم ؟

دکتر رامین شریفان پزشک و متخصص بیماری های داخلی و گوارش در شهر مشهد - اندوسکوپی و کولونوسکوپی دستگاه گوارش - اسپیومتری - FNA غده تیروئید -
 مدرس دیابت - کلینیک چکاب - مدرس دیابت

به زودی مقاله ای در مورد تخصص بیماری های داخلی و اینکه چه زمانی به پزشک بیماری داخلی مراجعه کنیم توسط آقای دکتر رامین شریفان تکمیل می شود و توسط دستیار آقای دکتر شریفان در این قسمت قرار خواهد گرفت .